Şirince Köyü Selçuk İzmir

Şirince köyü İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı ve Selçuk’a 8 km. mesafede tarihi mimarisi korunmuş turistik bir

köyümüzdür.  Özgün adı olan Kırkınca’nın efsanevi bir çağda dağlara vuran kırk kişiye atfen verildiği

rivayet edilir.

Rum telaffuzunda Kirkice, Kirkince ve nihayet Çirkince gibi biçimler alan bu ad, Cumhuriyet’in ilk yıllarında dönemin İzmir valisi Kazım Dirik’in  talimatıyla Şirince şeklinde resmi leştirilmiştir. 19. yüzyılda, özellikle ihracata yönelik incir üretimiyle ünlü, 1800 haneli bir Rum kasabasıydı. 1923’te Türkiye  Yunanistan Nüfus Mübadelesi sonucu Rumların ayrılmasıyla (çoğu Katerini’nin Nea Efesos köyüne yerleşmiştir),  Kavala’nın Müştiyan (Mous

theni) ve Somokol (Domatia) köylerinden gelen mübadillerle iskân edilmiştir.

Köyün evvelce bağcılık, şarap üretimi ve zeytinciliğiğe d

ayalı olan ekonomisi, bir tütün bölgesinden gelen yeni sakinlerinin elinde bir süre sekteye uğramış, ancak son yıllarda artan turistik önemine paralel olarak, bu sektörler yeniden gelişmeye başlamıştır. Bağcılık ve zeytinciliğin yanısıra, şeftali, incir, elma, ceviz yetiştirilir.

1950’li yıllarda 2000-3000 civarında iken sonradan 700’e kadar düşen köy nüfusu, 1990’lı yıllardan itibaren turizmin gelişmesiyle birlikte tekrar yükseliş eğilimi içine girmiştir. Köyde halen bazı Rum evleri pansiyon olarak hizmet vermektedir.

KAYNAK