Müzik Aletleri Nedir, Müzik Aletleri Çeşitleri

Müzik aletleri, ses verme şekillerine göre üç bölüme ayrılırlar;

1 – Telli müzik âletleri: Bunların ses çıkarabilen bölümleri gergin tellerdir. Her tel belli bir nota çıkarır. Alto, bağlama, balalayka, banco, çello, gitar, harp, kanun, keman, kemence, kontrbas kopuz, lavta, lir, mandolin, piyano, rebab, tanbur, ud, viyola, viyolonsel telli müzik âletleridir.

2 – Nefesli müzik âletleri: Bunların bir ucundan doğrudan doğruya ya da uygun bir ağızlıkla üfleyerek borunun içindeki hava titreştirilir. Ses borularından çeşitli sesler elde etmek için boru boyunca dizilmiş bulunan delikler açılıp kapatılır. Akordeon, baso, flüt, gayda, klarnet, ney, obua, org, saksafon, trompet, zurna, nefesli müzik âletleridir.

3 – Gergin zarlı müzik âletleri: Bir kasnak üzerine gerilmiş zarlardan meydana gelen âletlerdir. Gerginlikleri ve boyu değişmediği için verebildikleri nota çeşidi az olur. Davul, tef, dümbelek, gergin zarlı müzik âletleridir.

Müzik Aletleri Nedir Müzik Aletleri Hakkında, Müzik Aletleri Çeşitleri

Bu yazılarımızda ilginizi çekebilir

UD Nedir? – ÛD-OUD Nedir – UD’ u... UD Nedir? - ÛD-OUD Nedir - UD' un Tarihçesi Ud kelimesinin aslı Arapça dır: "sarısabır veya ödağacı" anlamındaki "el-oud'dan gelir. Baştaki 'el'- kel...
Keman Nedir, Akort Sistemi Keman Nedir,  Akort Sistemi Keman' ın yapılış tarihi kesin bilinmemektedir. 16.ve 17. yüzyıldaki Keman yapım usta'ları Nicolo Amati , Paolo Maggini ,...
KANUN Nedir? Kanun’ un Tarihçesi, Telli Çal... Ortadoğu ülkelerinde ve Türkiye'de kullanılan telli bir çalgıdır. Eski Mısırlılar'ın ve Sümerler'in çalgıları arasında kanunun atası sayılabilecek tel...
REBAB Nedir, Rebab Hakkında, Rebab Tarihçesi. REBAB Nedir, Rebab Hakkında, Rebab Tarihçesi - Rebab Hakkında Yazılanlar Rebap Türkiye, İran, Arabistan, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan, Hindis...