Mevlanadan Özlü Sözler

Mevlanadan Özlü Sözler
 • Sevgide güneş gibi ol,
 • dostluk ve kardeşlikte
  akarsu gibi ol,
 • hataları örtmede gece gibi ol,
  tevazuda toprak gibi ol,
 • öfkede ölü gibi ol,
  her ne olursan ol,
  ya olduğun gibi görün,
 • ya göründügün gibi ol.
 • Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.
  Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.
 • Eşekten şeker esirgenmez ama eşek
  yaratılışı bakımından otu beğenir.
 • Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.
 • Leş, bize göre rezildir ama, domuza, köpeğe şekerdir, helvadır.
 • Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?
 • Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır.
 • Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür.
  Selviyi hür bir halde yücelten,  kederi de sevinç haline sokabilir.
 • Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir,  nasıl olur da güneş üflemekle söner?
 • Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar.
 • Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayiverir.
 • Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.
 • Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur.
  Kıskançlık ateşten meydana gelir.
 • Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının.
 • Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama
  susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok.
 • Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığımı kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer.
 • Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder.
 • Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.
 • Oruç tutmak güçtür, çetindir ama  Allah’ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından,
  bir derde uğratmasından daha iyidir.
 • Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. Suyu başına döksen, başı kırılmaz.
  Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek.
 • Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.
 • Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir.
 • Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.
 • Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?
 • Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese?
 • Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler.
 • Her dil, gönlün perdesidir.
  Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.
 • Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları
  olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de.
 • İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun
  diye bu alem yok değildir.
 • O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti.
  Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.
 • Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da
  nedir bir sevgiye harcanmadıktan,
  bir sevgiliye feda edilmedikten sonra.
 • Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor,
  gama binlerce defa aferin.
 • Nefsin, üzüm ve hurma gibi
  tatlı şeylerin sarhoşu oldukça,
  ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?
 • Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de,
 • şeytandan dert satın alır.
 • Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok.
 • Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.
 • Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç?
 • Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.
 • Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.
 • Leş, bize göre rezildir ama, domuza, köpeğe şekerdir,helvadır.
 • Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır.
 • Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?
 • Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır.
 • Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür.
 • Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.
 • Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir,
 • nasıl olur da güneş üflemekle söner?
 • Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar
 • Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir.
 • Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir.
 • O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile.
  İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin.
 • Genişlik, sabırdan doğar.
 • Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü,
 • inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.
 • Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur.
 • Kıskançlık ateşten meydana gelir

 

 

ALINTIDIR