Keman Nedir, Akort Sistemi

Keman Nedir,  Akort Sistemi

Keman’ ın yapılış tarihi kesin bilinmemektedir. 16.ve 17. yüzyıldaki Keman yapım usta’ları Nicolo Amati , Paolo Maggini , Giuseppe Guarneru , Antonio Stradivarius Keman’a son şeklini vermişlerdir .

Keman asıl biçimi korumakla birlikte 19. yüzyılda , bazı değişikliklere uğradı . Çağdaş Kemanda gövde ve sap daha uzun ,köprü daha yüksektir.

Keman’a orkestrada ilk olarak ,1565 te St.Riggo ve Corteccia’nın eserlerinde yer verilmiştir . Sonraki yıllarda orkestradaki görevlerinden dolayı 1. ve 2. Keman olarak adlandırılmış orkestradaki sayıları çoğaltılmıştır.

Keman Nasıl Kullanılır

Keman , çene altı ile omuz arasına sıkıştırılarak tutulur. Sol elin parmakları sap üzerinde bulunan tellere basarak gezinirken , sağ elde tutulan yay ,Keman tellerine sürtülerek çalınır .

Gövdenin orta bölümündeki yan girintiler yayın daha kolay hareket etmesini sağlar.35 ile 36 cm arasında değişen bir gövdesi vardır. Küçük ve hafif bir çalgı olmakla birlikte , ortalama 84 ayrı parçanın bir araya getirilmesiyle yapılır.

Genellikle iki cm. kalınlığında bir çam veya akağaç’tan oyma kalemi ve rende kullanılarak biçime sokulur.  Keman’ın bir gövdesi ve buna bağlı bir sapı vardır.

Gövde göğüs tahtası ya da tabla denen üst kapak , alt kapak ve onları birleştiren yanlık adlı verilen bir kasnaktan oluşur. Tellerin köprü aracılığıyla gövdeye yaptığı basınca direnebilmesi alt ve üst kapaklara hafif bir kavis verilmiştir .

Keman’ ın yapım aşaması

Sapın ucundaki burgulara( kulak) sarılarak bağlana teller bir eşikten (köprü) geçerek gövdenin ucundaki kuyruk bölümüne bağlanır.

Köprü tellerin titreşimini üst kapağa iletir.  Burgu yuvalarına yerleştirilen kulaklar tellerin istenilen ölçüde gerilmesini sağlar.

Gövdenin içine boydan boya yerleştirilmiş,  bas çubuğu ya da bas kirişi denen bir çıta , eşiğin tam altında da can direği denilen bir takoz bulunur.

Bas çubuğu sesin tınılanmasına , can direği de ses titreşimlerinin alt kapağa iletilmesine yardımcı olur. Üst kapak üzerinde ” f ” biçimindeki iki ses deliği ses titreşimlerinin gövdeden dışarı çıkmasını sağlar.

Dış etkilerden korunabilmesi için yapımı tamamlandıktan sonra özel karışımlı bir tutkalla cilalanır, cila aynı zamanda Keman’ın ses tınısını belirleyen önemli bir öğedir. Keman yapım ustalarına Luthier denir.

Ülkemizde Keman yapım teknikleri çok gelişmiş , çeşitli yarışmalarda birincilik alan Luthierlerimiz vardır bunlar : Cafer Açın , Mesut Gözalan, Yunus Tarhan , Mehmet Alkan ,Nevzat Önder ,Ayhan Damcıoğlu , Ahmet İyidoğan  Emin Tilev , Bedii Akol v.b.

Keman’ ın Akort Sistemi

Keman ‘ın metalden ya da hayvan bağırsağından yapılmış dört teli vardır . Akort sistemi pest’ten tize doğru : SOL-RE-LA-Mİ olarak düzenlenmiştir. Batı Kemanlarıyla aynı akort sistemine sahip olmasına rağmen , Türk Mûsikîsine uygun şekilde isimlendirilmiştir : DO-SOL-RE-LA dır .

Bazı icracılar ” LA” telini , İnce “SOL” düzeniyle kullanmaktadır bu konuda çeşitli fikirler öne sürülmüştür . Eskiden kullanılan ve Avrupa’dan getirilen Kemanların 5 esas 6 (7)ahenk teli olduğu ve aynı telin yine ince “SOL” olarak akord edildiği biliniyor.

Bir başka görüş ise , Rebab ve Ud gibi çalgıların akorduna benzetmek için böyle hareket edildiğidir. ( “LA” akort Türk Mûsikîsi icralarında çiğ kalmakla birlikte , bazı makamlar transpoze edildiğinde icrada zorluklar oluşmaktadır.)

Kemanı Oluşturan Parçalar

Bu yazılarımızda ilginizi çekebilir

KANUN Nedir? Kanun’ un Tarihçesi, Telli Çal... Ortadoğu ülkelerinde ve Türkiye'de kullanılan telli bir çalgıdır. Eski Mısırlılar'ın ve Sümerler'in çalgıları arasında kanunun atası sayılabilecek tel...
Gayda Nedir, Gayda Nasıl Kullanılır, İskoç Gaydas... Gayda Nedir Gayda Nasıl Kullanılır İskoç Gaydası - Gaydanın Tarihi 17. yüzyıldan günümüze kadar çok az değişiklikle gelen Gayda /images/makale/gayd...
Müzik Aletleri Nedir, Müzik Aletleri Çeşitleri... Müzik aletleri, ses verme şekillerine göre üç bölüme ayrılırlar; 1 - Telli müzik âletleri: Bunların ses çıkarabilen bölümleri gergin tellerdir. Her...
Kemençe Hakkında – Kemençe’nin Tarihi... Kemençe Hakkında - Kemençe'nin Tarihi En küçük yaylı saz, yüksek tını Farsça kökenli bir kelime olan "kemençe" aynı dildeki "keman(=yay,kavis)" ke...