Etkileyici kitap sözleri

En Mükemmel Kadın

En Mükemmel Kadın, Çocuklarına Babalarının yokluğunda baba, olabilecek kadındır.

Goethe