UD Nedir? – ÛD-OUD Nedir – UD’ un Tarihçesi

UD Nedir? – ÛD-OUD Nedir – UD’ un Tarihçesi

Ud kelimesinin aslı Arapça dır: “sarısabır veya ödağacı” anlamındaki “el-oud’dan gelir. Baştaki ‘el’- kelimesinin, bazı dillerde olup bazılarında olmayan harf-i tarif (belirgin tanım edatı) olduğunu bilen Türkler bu edatı atmış, geriye kalan ‘oud’ (‘eyn, waw, dal) kelimesini de -gırtlak yapıları ‘eyn’e uygun olmadığı için- “ud” şekline sokmuşlardır. Dillerinde tanım edatı olan Batılılarsa, 11-13. yüzyıllar arasındaki Haçlı seferleri sırasında tanıyıp Avrupa‘ya götürdükleri bu saza, luth (Fr.), lute (İng.), Laute (Alm.), liuto (İtal.), Alaud (İsp.), Luit (Dat.) gibi hep L ile başlayan isimler vermişlerdir.

Hatta ‘saz yapıcılığı’ anlamında bizde de kullanılan ‘lütye’ kelimesi de yine luth’den yapılmadır (aslı luthier).

Bu yazılarımızda ilginizi çekebilir

REBAB Nedir, Rebab Hakkında, Rebab Tarihçesi. REBAB Nedir, Rebab Hakkında, Rebab Tarihçesi - Rebab Hakkında Yazılanlar Rebap Türkiye, İran, Arabistan, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan, Hindis...
Enstrüman Nedir, Enstrüman Ansiklopedik Bilgi Enstrüman : Fransızca instrument (alet, makine, cihaz; çalgı, saz; senet, evrak). Bu kelime dilimizde son zamanlara kadar daha çok çalgı aleti anlamıy...
Akustik Nedir ? Akustik Çeşitleri? Akustik Nedir ? Akustik Çeşitleri - Akustik Hakkında Yazı Akustiğin Temeli Akustik, (ses bilimi) sesi inceler. Bunlar arasında gürültüye yol açan ti...
Bağlama Nedir – Bağlama Hakkında – Bağ... Bağlama tarihi 2000 yıl öncesine dayanmaktadır. Orta Asya müzik geleneğinde önemli yeri olan telli sazlar grubundandır.  Bu müzik aletinin atası ise k...