UD Nedir? – ÛD-OUD Nedir – UD’ un Tarihçesi

UD Nedir? – ÛD-OUD Nedir – UD’ un Tarihçesi

Ud kelimesinin aslı Arapça dır: “sarısabır veya ödağacı” anlamındaki “el-oud’dan gelir. Baştaki ‘el’- kelimesinin, bazı dillerde olup bazılarında olmayan harf-i tarif (belirgin tanım edatı) olduğunu bilen Türkler bu edatı atmış, geriye kalan ‘oud’ (‘eyn, waw, dal) kelimesini de -gırtlak yapıları ‘eyn’e uygun olmadığı için- “ud” şekline sokmuşlardır. Dillerinde tanım edatı olan Batılılarsa, 11-13. yüzyıllar arasındaki Haçlı seferleri sırasında tanıyıp Avrupa‘ya götürdükleri bu saza, luth (Fr.), lute (İng.), Laute (Alm.), liuto (İtal.), Alaud (İsp.), Luit (Dat.) gibi hep L ile başlayan isimler vermişlerdir.

Hatta ‘saz yapıcılığı’ anlamında bizde de kullanılan ‘lütye’ kelimesi de yine luth’den yapılmadır (aslı luthier).

Bu yazılarımızda ilginizi çekebilir

Müzik Aletleri Nedir, Müzik Aletleri Çeşitleri... Müzik aletleri, ses verme şekillerine göre üç bölüme ayrılırlar; 1 - Telli müzik âletleri: Bunların ses çıkarabilen bölümleri gergin tellerdir. Her...
Gayda Nedir, Gayda Nasıl Kullanılır, İskoç Gaydas... Gayda Nedir Gayda Nasıl Kullanılır İskoç Gaydası - Gaydanın Tarihi 17. yüzyıldan günümüze kadar çok az değişiklikle gelen Gayda /images/makale/gayd...
Tanbur Nedir, Tanbur Nasıl Yapılır Tanbur Nedir, Tanbur Nasıl Yapılır Yazılışı "Tanbur", Tanbur; 30-35 cm çapında bir kürenin ortaya yakın kısmından kesilip küçük tarafı alınmış izleni...
REBAB Nedir, Rebab Hakkında, Rebab Tarihçesi. REBAB Nedir, Rebab Hakkında, Rebab Tarihçesi - Rebab Hakkında Yazılanlar Rebap Türkiye, İran, Arabistan, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan, Hindis...